BIP Miasto Namysłów Powiat Namysłowski KP Policji Lasy państwoweKG PSP

KOMENDA POWIATOWA                      

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ             

W NAMYSŁOWIE                             

Plac Powstańców Śląskich 3                       

46-100 Namysłów                                

Telefon: (077) 4106755, (077) 4106765              

          (077) 4106775, (077) 4106777              

Fax: (077) 4106776               Aktualności  24.03.2015                 

 

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków OSP

W dniu 22 marca 2015 roku egzaminem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie zakończyło się szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP powiatu namysłowskiego realizowane jednoetapowo. Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

W kursie ogółem uczestniczyła grupa 67 osób z terenu powiatu namysłowskiego, wśród której znalazło się aż 8 Pań. Zajęcia w KP PSP w Namysłowie zostały przeprowadzone zgodnie z systemem szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zatwierdzonym 11 maja 2006r przez KG PSP.

W ramach egzaminu teoretycznego druhny i druhowie musieli rozwiązać 20-zadaniowy test wiedzy zawierający pytania m.in. z zakresu musztry, organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce, budowy i przeznaczenia sprzętu ratowniczego i pożarniczego, zasad bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia łączności radiowej. Egzamin praktyczny polegał na wykonywaniu w kilkuosobowych zespołach zadań z zakresu zabezpieczania terenu akcji ratowniczej, eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, mechanicznego sprzętu ratowniczego i armatury wodno-pianowej, sprawiania drabin pożarniczych podczas prowadzenia symulowanych działań ratowniczo – gaśniczych.

Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 66 uczestników udowadniając, że zasługują na otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego strażaka-ratownika OSP, a tym samym mogą bezpiecznie i fachowo nieść pomoc potrzebującym, uczestnicząc w działaniach ratowniczych. Zaświadczenia wraz z gratulacjami dla świeżo upieczonych adeptów sztuki pożarniczej wręczył z-ca Komendanta Powiatowego w Namysłowie Pan bryg. Henryk Seruga oraz dowództwo Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w asyście kadry dydaktycznej kursu.

 

 


Aktualności  09.03.2015                 

 

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

W dniach od 27.02.2015r. do 22.03.2015r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbywa się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP realizowane jednoetapowo. Celem szkolenia jest przygotowanie strażaków OSP z powiatu namysłowskiego do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań w tym nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania czynności w ramach zastępu podczas akcji ratowniczo – gaśniczych.

 


Aktualności  01.03.2015                 

 

III Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Starosty Namysłowskiego

W dniu 01.03.2015r w sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Namysłowie, zorganizowany został już po raz trzeci TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH O PUCHAR STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO.

W turnieju uczestniczyły trzy drużyny reprezentujące formacje mundurowe, a mianowicie:

reprezentacja Policji - Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,

reprezentacja OSP – Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowicach

reprezentacja Państwowej Straży Pożarnej – Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie.

W tegorocznych rozgrywkach zabrakło reprezentacji Wojska Polskiego - Jednostki Wojskowej w Jastrzębiu .

Należy podkreślić, że reprezentant OSP - jednostka OSP w Bąkowicach została wyłoniona jako zwycięzca zawodów szczebla gminnego rozgrywek gminnych w Świerczowie, a także turnieju powiatowego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Namysłowie jaki miał miejsce w dniu 22.02 br.

Turniej rozgrywany był w systemie ,,każdy z każdym”, 2 x 10 min. W wyniku zaciętej rywalizacji każdego z rozgrywanych meczy, końcowa klasyfikacja III - go Turnieju Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych, przedstawiała się następująco:

I MIEJSCE - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie,

II MIEJSCE - Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowicach,

III MIEJSCE - Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,

Zdobywcą największej ilości bramek w turnieju - ,,królem strzelców”, został podkomisarz Damian Więcek na co dzień funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Wyłoniono również najlepszego bramkarza zawodów, którym został sekcyjny Krystian Juzwiszyn z Komendy Powiatowej PSP w Namysłowie. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki. Uczestnicy turnieju otrzymali okazałe Puchary Pana Starosty Powiatu Namysłowskiego, dyplomy oraz piłki do treningów przed następnym turniejem na który zapraszamy za rok.

 Informację sporządził:

bryg. Henryk Seruga

 


Aktualności  22.02.2015                 

 

III Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Namysłowie

W dniu 22.02.2015 roku w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie odbył się finał III Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Namysłowie. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Namysłowie . Turniej powiatowy poprzedzony został rozegraniem turniejów drużyn OSP na szczeblu gminnym we wszystkich 5-ciu gminach powiatu.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji gminnych uczestnikami turnieju powiatowego zostali:

OSP Pokój z gminy Pokój, OSP Bąkowice z Gminy Świerczów, OSP Wielołęka z gminy Domaszowice, OSP Wilków z Gminy Wilków i zwycięzca z gminy Namysłów- OSP Mikowice.

Mecze były rozegrane systemem „każdy z każdym”.

Klasyfikacja końcowa zmagań przedstawia się następująco:

I miejsce - OSP Bąkowice

II miejsce - OSP Wilków

III miejsce - OSP Pokój

IV miejsce - OSP Mikowice

V miejsce - OSP Wielołęka

Po zakończeniu turnieju wręczono puchary dla trzech najlepszych drużyn oraz dyplomy dla wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach. W klasyfikacji na najlepszego strzelca turnieju symboliczną statuetkę otrzymał dh Zioła Grzegorz z OSP Mikowice, najlepszym bramkarzem turnieju został dh Gąsior Stanisław z OSP Wilków. Zmagania zawodników przebiegały w spokojnej, sportowej atmosferze za co jako organizatorzy bardzo dziękujemy. Zwycięzca turnieju-OSP Bąkowice zdobył w ten sposób prawo do reprezentowania wszystkich OSP z powiatu namysłowskiego w III Turnieju Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych Powiatu Namysłowskiego o Puchar Starosty , w dniu 1 marca 2015 r. w tej samej hali.

 Informację sporządził:

bryg. Henryk Seruga

 


Aktualności  20.02.2015                 

 

ODPRAWA ROCZNA PODSUMOWUJĄCA FUNKCJONOWANIE STRAŻY POŻARNYCH POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO ZA ROK 2014

W dniu 19 lutego 2015r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbyła się narada roczna funkcjonariuszy namysłowskiej straży pożarnej, w czasie której podsumowano miniony rok.

W 2014r. zanotowano 662 zdarzenia, w tym 297 pożarów, 345 miejscowych zagrożeń i 20 alarmów fałszywych. W porównaniu do roku poprzedniego, nastąpił bardzo duży wzrost pożarów, gdyż rok wcześniej było ich 192. W skali powiatu najwięcej zdarzeń zanotowano na terenie gminy Namysłów – 385, natomiast w pozostałych gminach zdecydowanie mniej (Domaszowice 99, Świerczów 66, Wilków 66 oraz Pokój 46). Straty podczas wszystkich zdarzeń oszacowano na 13.896.500zł, a wartość (szacunkowa) uratowanego mienia wyniosła około 22.017.000zł. W wyniku zaistniałych pożarów, wypadków drogowych i innych zdarzeń 90 osób zostało rannych, a 8 osób to ofiary śmiertelne.

Podczas narady przedstawiono charakterystykę zagrożeń w powiecie, stan wyposażenia sprzętowego oraz organizację i funkcjonowanie operacyjne jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono problemy nurtujące jednostki straży pożarnych, tak ochotnicze jak i Państwowej Straży Pożarnej oraz szukano sposobów ich rozwiązania. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia trującym tlenkiem węgla, na problemy związane z wiosennym wypalaniem traw, rosnącą liczbą pożarów sadzy w kominie i starzejącym się taborem samochodowym służącym do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Ponadto przedstawiono zamierzenia i plany działań na bieżący rok. W czasie narady dwóch nowoprzyjętych strażaków złożyło ślubowanie. Opolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Karol Stępień podziękował namysłowskim strażakom za miniony trudny rok, w którym to strażacy zapewnili wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu namysłowskiego. Podziękowania oraz deklarację stałego wsparcia dla strażaków złożyli również Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski oraz Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński. W naradzie udział wzięli także Zastępca Burmistrza Namysłowa Artur Włodarczyk, wójtowie gmin : Domaszowice - Zenon Kotarski, Pokój - Barbara Zając, Świerczów - Andrzej Gosławski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie Sylwester Zabielny, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Marek Florianowicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Namysłów Jacek Podoski.

 Informację sporządził:

st. kpt. Andrzej Prokop

 


Aktualności  07.02.2015                 

 

Spotkanie z dziećmi w NOKu

W dniach 22 i 29 stycznia 2015r. w Namysłowski Ośrodek Kultury przy współudziale Biblioteki Publicznej w Namysłowie zorganizował dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie spotkanie, w czasie którego strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Namysłowie przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielani pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, a przy tym zaprezentowali, w jaki sposób strażacy są zabezpieczeni udając się do akcji ratowniczo - gaśniczych. Dzieci mogły również dowiedzieć się, jak wygląda codzienna praca strażaka i jakiego sprzętu używają strażacy podczas prowadzonych działań.

 Informację sporządził:

st. kpt. Andrzej Prokop

 


Aktualności  22.01.2015                 

 

Spotkanie z Namysłowskim Stowarzyszeniem Diabetyków

W dniu 21 stycznia 2015r. w sali Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbyło się spotkanie Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Jeden z tematów spotkania był poświęcony ochronie przeciwpożarowej, a konkretnie zagrożeniu jakie niesie tlenek węgla, zwany potocznie czadem. Jak niebezpieczny jest to gaz, od którego giną ludzie świadczy fakt, iż od 1 września 2014r. do 21 stycznia 2015r. na terenie kraju liczba zdarzeń związana z występowaniem tlenku węgla wyniosła 2330. W czasie tych akcji 1151 osób zostało poszkodowanych, a 39 osób to ofiary śmiertelne. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej prowadzi szczegółową statystykę tych zdarzeń, którą można śledzić na stronie internetowej www.straz.gov.pl zakładka "Porady" → "Czad" → "Sezon Grzewczy 2014/2015".

Zainteresowanie tematem było bardzo duże. Wstępnie zaplanowany wykład na 40 minut przerodził się w dyskusję, która trwała prawie 2 godziny. Każdy z uczestników spotkania mógł oglądnąć czujki dymu, jakie w ostatnim czasie kupują indywidualnie mieszkańcy do swoich domów. Dzięki tym urządzeniom tlenek węgla zawarty w powietrzu jest bardzo szybko wykrywany.

 Informację sporządził:

st. kpt. Andrzej Prokop

 Autorka zdjęć:

Monika Rybak

 

 


Aktualności  13.01.2015                 

 

Silne podmuchy wiatru

Z powodu huraganowych wiatrów, jakie miały miejsce w dniach 9, 10 i 11 stycznia 2015r., straż pożarna na terenie powiatu namysłowskiego interweniowała 14 razy. Interwencje polegały przede wszystkim na usunięciu z dróg powalonych drzew bądź dużych konarów. Ponadto w Woskowicach Górnych wiatr zerwał 1/4 dachu wraz z wywiązką, w Namysłowie przy ul. Łączańskiej zerwał część opierzenia z budynku mieszkalnego, a w miejscowości Objazda zerwał blachę z dachu budynku mieszkalnego. We wszystkich akcjach uczestniczyło 76 strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Namysłowie oraz z jednostek OSP.

W związku z ostrzeżeniami o silnym wietrze prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na własne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy, by:

- właściwie zabezpieczyć drzwi i okna, uprzątnąć meble ogrodowe, doniczki i inne przedmioty znajdujące się na balkonach lub przed domem, które mogłyby zostać porwane przez silny wiatr i stanowić zagrożenie dla ludzi,

- nie wychodzić z domu, jeśli porywy wiatru przekraczają 70 kilometrów na godzinę. Bardzo często w takich przypadkach gałęzie i konary drzew ranią ludzi,

- unikać przebywania pod drzewami, tablicami reklamowymi oraz liniami energetycznymi.

- przestawić samochód spod drzewa, tablicy reklamowej oraz słupa energetycznego,

- warto przygotować dodatkowe zastępcze oświetlenie,

- naładować telefony komórkowe, gdyż mogą pojawić się przerwy w dostawie energii,

- kierowcy powinni uwzględnić anomalie pogodowe w planowaniu podróży.

Okres najgorszej pogody należy przeczekać w domu, zabezpieczając domostwa i teren w pobliżu szczególnie elementy, które mogą zostać przesunięte i przemieszczone przez silny wiatr.

 Informację sporządził:

st. kpt. Andrzej Prokop

 

 


Aktualności  29.12.2014                 

 

Kondolencje

st. bryg. Krzysztofowi Gackowi

Komendantowi Powiatowemu PSP w Namysłowie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci

Matki

składają

pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Namysłowie

 


Aktualności  30.12.2014                 

 

POŻAR SADZY W KOMINIE

W grudniu 2014r. na terenie powiatu namysłowskiego doszło aż do 11 pożarów sadzy w kominie. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom, właściciele budynków mieszkalnych powinni zadbać we własnym zakresie lub wynajmując firmy zajmujące się tego typu usługami, o systematyczne czyszczenie przewodów dymowych. Pożary kominowe mogą spowodować pęknięcie komina i przeniesienia się ognia do wnętrza pomieszczenia. Wylatujące w czasie takiego pożaru iskry i płaty palącej się sadzy mogą spowodować pożar sąsiednich budynków i materiałów.

W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:

1. wykonać połączenie na numer alarmowy 998 - wezwać Państwową Straż Pożarną, podając szczegółowo co się dzieje i jak dojechać do danego budynku,

2. wygasić ogień w piecu, kominku,

3. zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu i od góry (z braku powietrza ogień z czasem wygaśnie),

4. przez cały czas dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń,

5. zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy, podpięty wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku,

6. udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom.

Pożarów kominowych, nie należy gasić wodą, gdyż gwałtowne oziębienie komina i parowanie wody może spowodować pęknięcia komina i rozprzestrzenienie się pożaru. Gaszenie wodą przewodu kominowego grozi jego rozerwaniem !

[Rozmiar: 5011 bajtów]Tutaj przeczytaj całą treść artykułu

 Informację sporządził:

st. kpt. Andrzej Prokop

 

 


Aktualności  30.12.2014                 

 

UWAGA - TLENEK WĘGLA ZNÓW GROŹNY !

Państwowa Straż Pożarna kolejny już rok prowadzi ogólnopolską kampanię "NIE dla czadu!".

Od 1 września 2014r. na terenie kraju doszło do śmiertelnego zatrucia 26 osób, a 770 zostało poszkodowanych. Z danych statystycznych wynika, że liczba zdarzeń związanych z zatruciem tym gazem jest wciąż bardzo duża, a tlenek węgla w statystykach zatruć zajmuje trzecie miejsce po zatruciach lekami i alkoholem.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć. Tragedie ludzkie są często konsekwencją niewiedzy.

[Rozmiar: 5011 bajtów]Tutaj przeczytaj całą treść artykułu

 Informację sporządził:

st. kpt. Andrzej Prokop

 

 


Aktualności  29.12.2014                 

 

Harmonogram testów w komorze dymowej dla strażaków ratowników z jednostek OSP z KSRG w 2015 roku

 


Aktualności  24.12.2014                 

 

 

 


Aktualności  08.12.2014                 

 

Tragiczny wypadek na trasie Gręboszów - Domaszowice

W dniu 8 grudnia 2014r. o godzinie 8.03 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał informację, iż na drodze krajowej nr42 na trasie Namysłów - Domaszowice doszło do wypadku opla astry z samochodem ciężarowym. Samochodem osobowym podróżowały 3 osoby, w tym kilkuletnie dziecko, które z powodu siły uderzenia znalazło się poza pojazdem. Do wyciągnięcia dwóch osób dorosłych z samochodu osobowego strażacy użyli narzędzi hydraulicznych. Dwie poszkodowane osoby zostały przewiezione karetkami do szpitala w Opolu, a trzecią osobę Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zabrało do szpitala we Wrocławiu. W akcji udział wzięły zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie oraz OSP z Domaszowice i ze Strzelec.

 Informację sporządził:

st. kpt. Andrzej Prokop

 

 


Aktualności  08.12.2014                 

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

w Komendzie Powiatowej PSP w Namysłowie

W dniu 04.12.2014 w Komendzie Powiatowej PSP w Namysłowie odbyło się drugie spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Namysłowa. Przed budynkiem komendy przeprowadzono pokazy działania czujek tlenku węgla, którymi mierzono stężenie tego trującego gazu znajdującego się w spalinach samochodowych.

W następnej części spotkania Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Krzysztof Gacek przedstawił zasady zachowania się podczas zagrożeń tj. postępowanie w przypadku powstania pożaru, jak zachować się podczas wypadku drogowego, podczas wichur lub podczas powodzi oraz omówił ogólne zasady bezpieczeństwa związane z używaniem fajerwerków. Przypomniano również zasady zgłaszania zagrożeń na numery alarmowe 998 i 112

W trzeciej części spotkania omówiono i zademonstrowano zasady postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Wykorzystano interaktywny film ukazujący pierwszą pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, który uczy jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) oraz jak używać automatyczny defibrylator AED.

KG

 

 


Aktualności  05.12.2014                 

 

KOMUNIKAT RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

WS. INCYDENTU W ELEKTROWNI JĄDROWEJ NA UKRAINIE

 

Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie - 5 grudnia 2014 r.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski. Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku - a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.

 

 


Aktualności  05.12.2014                 

 

Utonięcie na zalewie w Michalicach

W dniu 4 grudnia 2014r. o godzinie 13.50 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał informację, iż na zalewie w Michalicach tonie człowiek. Okazało się, że dwóch mężczyzn wypłynęło łodzią na zalew i oddalili się od brzegu o około 100m. W pewnym momencie łódź z nieustalonych jeszcze przyczyn przewróciła się i mężczyźni znaleźli się w wodzie. Jeden z nich dopłynął do brzegu i zadzwonił po pomoc, natomiast drugi w odległości około 40m od brzegu zatonął. Strażacy, którzy już po 12 minutach od zgłoszenia przybyli na miejsce, natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Dwóch strażaków ubranych w kombinezony wskoczyło do wody, a pozostali poszukiwali mężczyznę z łodzi i z pontonu. Niestety nie natrafiono na poszukiwanego. Dopiero grupie ratownictwa wodno – nurkowego Państwowej Straży Pożarnej (JRG Opole, JRG Nysa, JRG Kedzierzyn-Koźle) udało się odnaleźć mężczyznę, jednak lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon mężczyzny.

 Informację sporządził:

st. kpt. Andrzej Prokop

 

 


Aktualności  27.11.2014                 

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

w Komendzie Powiatowej PSP w Namysłowie

W dniu 27.11.2014 Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie gościł w naszej komendzie liczną grupę słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Namysłowa . Spotkanie rozpoczęło się od pokazu próbnego alarmu, następnie goście zostali oprowadzeni po obiekcie naszej jednostki gdzie zobaczyli wyposażenie komendy w samochody pożarnicze oraz funkcjonowanie Stanowiska Kierowania. Później na Sali konferencyjnej Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Krzysztof Gacek przedstawił czym jest Państwowa Straż Pożarna oraz zakres działalności komendy i straży pożarnych w powiecie namysłowskim, przekazał kilka informacji o samej komendzie i jej nieodległej historii oraz odpowiedział na kilkadziesiąt pytań uczestników spotkania dotyczących wielu aspektów ochrony przeciwpożarowej naszego terenu. Kolejnym punktem spotkanie była prezentacja oraz omówienie zagrożeń związanych z tlenkiem węgla czyli czadem. Uczestnikom spotkania przekazano wiele informacji jak postępować aby ustrzec siebie i swoich bliskich przed śmiertelnym zagrożeniem powodowanym przez tlenek węgla. Każda z osób miała okazję zobaczyć jak wyglądają i działają czujniki tlenku węgla oraz otrzymała ulotkę dotyczącą zagrożenia zatruciem tym gazem.

Zachęcamy wszystkich do wyposażenia własnego domu czy mieszkania w czujniki tlenku węgla !

Umówiono się również na następne spotkanie, które odbędzie się w tutejszej komendzie w dniu 4 grudnia o godz. 16.00, podczas którego przedstawione zostaną zasady zachowania się podczas zagrożeń oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej .

KG

 

 


Aktualności  26.11.2014                 

 

Próbna ewakuacja w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie

W dniu 21 listopada 2014r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie odbyła się próbną ewakuacją. W tym celu na miejsce udali się strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Nauczyciele ŚHP wyprowadzili uczniów z budynku do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie po przeliczeniu stanu osobowego zdali meldunek osobie czuwającej nad całością ewakuacji. Sama ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, a uczniowie w krótkim czasie opuścili budynek. Na zakończenie mł. bryg. Radosław Kilan podsumował i ocenił przebieg próbnej ewakuacji oraz przekazał kilka uwag w tym zakresie. Trzeba podkreślić, że takie ćwiczenia są bardzo potrzebne i w dużej mierze podnoszą poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

 Informację sporządził:

st. kpt. Andrzej Prokop

 

 


Aktualności  26.11.2014                 

 

Próbna ewakuacja w Środowiskowym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolnej

W dniu 21 listopada 2014r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolnej odbyło się szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej połączone z próbną ewakuacją. Na wstępie st. kpt. Andrzej Prokop omówił zasady bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, a także zapoznał uczniów i nauczycieli z funkcjonowaniem urządzeń przeciwpożarowych, w jakie wyposażony jest budynek. W drugiej części spotkania odbyła się próbna ewakuacja, w czasie której uczniowie mogli przekonać się, jak wygląda przejście korytarzami i klatką schodową w bezpiecznej mgle powstałej z zadymiarki. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, a uczniowie w tak ważnym momencie wykazali się dużym opanowaniem.

 Informację sporządził:

st. kpt. Andrzej Prokop

 

 


Aktualności  14.11.2014                 

 

PODSUMOWANIE PRZEGLĄDÓW OPERACYJNO-TECHNICZNYCH

 JEDNOSTEK OSP - 2014r

Zgodnie z rocznym planem pracy oraz rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie w dniach 16 – 24 października 2014r przeprowadzone zostały przeglądy operacyjno – techniczne jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu namysłowskiego.

Czytaj więcej w pliku PDF

Podsumowanie przeglądów

inf. sporządził

mł. bryg. Radosław Kilan

 


Aktualności  14.11.2014                 

 

Szkolenie strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z zakresu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego

W dniach od 06.12.2014r. - 07.12.2014 i 13.12.2014r. - 14.12.2014 na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbędzie się szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego.

Do pobrania

Informacja o szkoleniu

Karta zgłoszenia

inf. sporządził

mł. bryg. Radosław Kilan

 


Aktualności  13.11.2014                 

 

Wyróżnienia dla strażaków

W dniu 13 listopada 2014r. w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie wyróżnieni zostali dwaj strażacy: starszy ogniomistrz Robert Worożański i młodszy ogniomistrz Krzysztof Raduchowski.

Starszy ogniomistrz Robert Worożański będąc w dniu 30 października 2014r. w miejscowości Smarchowice Wielkie zobaczył leżącego przy drodze człowieka. Stwierdził u niego brak tętna oraz oddechu. Wobec tego natychmiast przystąpił do przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej i polecił postronnej osobie powiadomić telefonicznie zespół ratownictwa medycznego. Starszy ogniomistrz Robert Worożański prowadził resuscytację nieprzerwanie do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, a później wspomagał ratowników medycznych aż do odzyskania funkcji życiowych przez poszkodowanego. Postawa starszego ogniomistrza Roberta Worożańskiego zasługuje na uznanie i wyróżnienie. Dlatego komendant powiatowy st. bryg. Krzysztof Gacek i starosta namysłowski Julian Kruszyński przyznali dzielnemu strażakowi nagrodę pieniężną.

Młodszy ogniomistrz Krzysztof Raduchowski otrzymał dyplom Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu za reprezentowanie naszego województwa w mistrzostwach Polski w zawodach sportowych.

inf. sporządził

st. kpt. Andrzej Prokop

 


Aktualności  09.10.2014                 

 

Gra edukacyjna QuestCity

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) jest współtwórcą gry QuestCity w ramach projektu współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Jako uczelnia wyższa, będąca jedyną uczelnią w Polsce kształcącą oficerów pożarnictwa, magistrów i inżynierów bezpieczeństwa pożarowego, inżynierów bezpieczeństwa cywilnego i pracy, a także licencjatów bezpieczeństwa wewnętrznego SGSP aktywnie działa na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa. Dlatego też poza kształceniem studentów, Uczelnia realizuje szereg projektów edukacyjnych i badawczych, mających na celu promowanie w społeczeństwie wiedzy o bezpieczeństwie. Szczególną uwagę w tym aspekcie poświęcamy dzieciom i młodzieży licząc, że to oni będą edukatorami osób dorosłych, takich jak ich rodzice, czy dziadkowie w zakresie bezpiecznych zachowań.

Zachęcamy wszystkich, a szczególnie dzieci, do rozwijania swojej wiedzy o bezpieczeństwie poprzez grę QuestCity.

QuestCity jest bezpłatną grą edukacyjną, która uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych. W grze gracz gromadzi doświadczenie oraz wirtualne dukaty, które przyznawane mu są i kumulowane na jego koncie po rozwiązaniu każdej trudnej sytuacji decyzyjnej. QuestCity stanowi nieformalne narzędzie edukacyjne w postaci gry skierowanej głównie do dzieci w wieku od 8 do 12 lat (praktycznie nie ma ograniczeń wiekowych). Stworzono ją aby motywować i przyciągać zainteresowanie młodych Europejczyków tematyką bezpieczeństwa osobistego, jak również bezpieczeństwa naszego najbliższego otoczenia. Gra jest dostępna obecnie w 10 językach.

 

 


Aktualności  09.10.2014                 

 

Próbna ewakuacja szpitala

W dniu 9 października 2014r. w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. odbyła się próbna ewakuacja. W założeniach ćwiczeń przyjęto, że pożar powstał na I piętrze na oddziale chirurgii. Po wstępnym rozpoznaniu sytuacji zawiadomiono dyrektora szpitala Kamila Dybizbańskiego, który polecił rozpocząć ewakuację wszystkich osób przebywających w rejonie zagrożenia. Pod nadzorem dyrektora szpitala ewakuowano 39 osób, wliczając w to także personel i osoby postronne. Pozorantami w ewakuacji byli uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie. Po zakończeniu ewakuacji omówiono jej przebieg. Na zakończenie ćwiczeń, pod czujnym okiem strażaków pracownicy szpitala mogli samodzielnie spróbować ugasić wannę z palącą się łatwopalną cieczą.

 Informację sporządził:

st. kpt. Andrzej Prokop

 

 


Aktualności  01.10.2014                 

 

Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP powiatu namysłowskiego

Informujemy, że w dniach 16 - 24.10.2014 zostaną przeprowadzone przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP powiatu namysłowskiego.

W załącznikach zamieszczamy tezy oraz harmonogram tegorocznych przeglądów:

Tezy

Harmonogram

 

 


Aktualności  10.08.2014                 

 

Wykaz firm usuwających gniazda agresywnych owadów

W celu ułatwienia mieszkańcom województwa i przedsiębiorcom uzyskania informacji o firmach świadczących usługi w zakresie usuwania gniazd os, pszczół i szerszeni podajemy poniżej wykaz firm przygotowany na bazie Panoramy Firm i uzupełniony o indywidualne telefoniczne zgłoszenia do stanowiska kierowania opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Baza firm jest stale aktualizowana.

Powiat brzeski:

1. Brzeg, ul. Tuwima 21"Agros" Józef Kruczek tel. 77 411 15 89

2. Brzeg, ul. Lwowska 32/2 „Insecta” SC Dariusz Bielecki,Tomasz Piasecki tel. 668809730

3. Brzeg, ul. Piastowska 17-19 „Pestokil” Zakład Zwalczania Szkodników tel. 77 411 53 58

4. Brzeg, ul. Platanowa 43 Kopczuk Bolesław Usługi Czyszczące tel. 77 416 34 60

5. Grodków, ul. Prusa 4 Sudoł Zbigniew Zakład Usługowy tel. 602310745

6. Grodków, ul. Konopnickiej 11 Dot i Pest tel. 728338228

7. Pisarzowice, ul. Brzeska 31 Inpest Service tel. 77 412 65 77

8. Czepielowice 115 „Bestkiler” tel. 607302956

9. Lubcz 30 „Ekosynergia-DDD” tel. 604258095

Powiat głubczycki:

1. Głubczyce, ul. Akacjowa 21 Stefaniszyn Janusz Dezynfekcja tel. 605540794

Powiat kędzierzyńsko-kozielski:

1. Kędzierzyn-Koźle, ul. Urszuli 2A Grzegorz Baranowski tel. 606-692-449 e-mail:grzegorz.baranowski@op.pl

Powiat kluczborski:

1. Kuniów 49c Łuczak Krzysztof tel. 774171290

2. Arkadiusz Uryga Ligota Zamecka 54 tel 603-535-771

Powiat krapkowicki:

1. Strzeleczki,ul. Kwiatowa 2 Dr Insect Piotr Walasiak tel: 882094777, e-mail kontakt@dr-insekt.pl

Powiat namysłowski:

brak informacji o firmie świadczącej usługi z zakresu usuwania gniazd os i szerszeni.

Powiat nyski:

1. Kałków 101 „Biowenta” Leszek Kaczyński tel: 77 435 63 89, 608489169

2. Głuchołazy, Bożena Sochaj tel. 606721512, 77 4393853

Powiat oleski:

brak informacji o firmie świadczącej usługi z zakresu usuwania gniazd os i szerszeni.

Powiat opolski:

1. Opole, ul. Koszyka 20/2 „Insekt” Zakład Usługowy Aleksander Misztur tel: 77 474 71 70, 602642823

2. Opole, Plac Teatralny 1-2 lok 75 PPHI „Motta” Robert Motta 696636834

Powiat prudnicki:

1. Prudnik, ul. Armii Krajowej 8/1 „Rozkruszek” Piotr Zuba tel. 690007984, 515924011 e-mail: rozkr21@o2.pl

Powiat strzelecki:

1. Strzelce Opolskie, ul. K. Wyszyńskiego 7/3, FHU Rem - Tech, Tomasz Morawski, tel. 791355409

 Informację sporządził:

mł. kpt. Roman Felusiak - KW PSP w Opolu

 

 


Aktualności  04.08.2014                 

 

BURZE, HURAGANOWY WIATR I NAWAŁNICE

Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają. Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny!

Czy TY i TWOJA RODZINA jesteście bezpieczni?

 Pamiętaj!!! Porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń, np. telewizora, komputera itp.

1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi;

2. Usuń z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętaj, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla Ciebie, Twoich bliskich i osób postronnych;

3. Zamknij okna i drzwi;

4. W miarę możliwości wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe;

5. Nie planuj wycieczek w góry, nie wychodź z domu, np. na zakupy;

6. Zabezpiecz minimalny zapas wody pitnej, żywności i niezbędnych lekarstw;

7. Sprawdź czy masz pod ręką oświetlenie awaryjne (np. latarkę) oraz naładowany telefon komórkowy;

8. Nie obserwuj niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W czasie nawałnicy nie podchodź do okien i drzwi;

9. Jeżeli jesteś w budynku, w centrum huraganowego wiatru lub trąby powietrznej, usiądź pod ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, najlepiej na najniższej kondygnacji, np. w piwnicy;

10. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą cię podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuuj jazdy (zatrzymaj się, poszukaj bezpiecznego schronienia);

11. Nie zatrzymuj się, nie parkuj samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Pamiętaj, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu;

12. Bezwzględnie nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi i tak lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe;

13. Nawałnicę najlepiej przeczekać w budynku;

14. Unikaj otwartej przestrzeni. Jeżeli nie masz możliwości schronienia się przed burzą lub huraganem, to najlepiej wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół) – podczas huraganu schroń się w nim, podczas burzy nie siadaj, nie kładź się na ziemi – przykucnij;

15. Odsuń się od metalowych przedmiotów i nie dotykaj ich.

Jeśli jesteś nad wodą:

1. Wyjdź z wody;

2. Opuść żaglówkę, łódź, ponton, rower wodny, kajak itp. Przycumuj je do brzegu;

3. Pamiętaj, że podczas silnego wiatru nie wolno przebywać w żaglówce, pod jej pokładem. W przypadku wywrócenia się łodzi ryzykujemy życiem. Najlepiej, podczas burzy i huraganu, nie przebywaj nad wodą.

Gdy jedziesz samochodem:

1. Zmniejsz prędkość jazdy i miej świadomość, że gdy wyjeżdżasz z zalesionego lub zabudowanego terenu, gwałtowny podmuch wiatru może spowodować utratę panowania nad samochodem i doprowadzić do wypadku;

2. Najlepiej, jeśli możesz, zatrzymaj się na poboczu (włącz światła awaryjne) lub na najbliższym parkingu. Jeśli zaskoczy cię burza, a nie możesz się schronić w budynku, to zostań w odpowiednio zaparkowanym pojeździe;

3. Nie zatrzymuj się pod słupami i liniami energetycznymi oraz pod drzewami. Złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające.

Podczas burzy, poza budynkiem, nie używaj telefonu komórkowego!

Pamiętaj, że chwilowa poprawa pogody oraz cisza nie oznaczają, że jest bezpiecznie. Przed wyjściem upewnij się, jaka jest sytuacja.

Opracowano w Wydziale Informacji i Promocji KG PSP

 


Aktualności  22.07.2014                 

 

PODZIĘKOWANIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie składa serdeczne podziękowania za okazaną pomoc w organizacji akcji ratowniczej na rzece Widawa w dniu 09.07.2014 Panu Markowi Wolak właścicielowi gospodarstwa rolnego w Ligotce.

 


Aktualności  22.07.2014                 

 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W OKRESIE ŻNIW I OMŁOTÓW

Dane statystyczne Państwowej Straży Pożarnej wskazują, że w miesiącach lipiec - sierpień w znaczący sposób wzrasta ilość powstałych pożarów - głównie w sektorze rolniczym. Spowodowane jest to wzrostem zagrożenia pożarowego w okresie żniw i omłotów.

ROLNIKU !!! poniżej przedstawiamy podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego o których należy pamiętać w trakcie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych:

1. Stosować się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,

2. Stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,

3. Ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,

4. Zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,

5. Zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,

6. Przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,

7. Wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru (kombajny do zboża wyposażyć w gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów grupy „B” o masie środka gaśniczego min. 2 kg oraz gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów grupy „A” o masie środka gaśniczego min. 6 kg), Gaśnice powinny być konserwowane / poddawane przeglądom nie rzadziej niż raz w roku.

8. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest niedopuszczalne.

9. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest niedopuszczalne.

10. Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.

11. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości: ¦ od budynków wykonanych z materiałów: a) palnych – 30 m, b) niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m, ¦ od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m, ¦ od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m, ¦ od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m, ¦ od lasów i terenów zalesionych –100 m, ¦ między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m,

12. Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnie o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawione materiałów palnych.

13. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

14. Wypalanie słomy i pozostałości i roślinnych na polach jest zabronione !

Przypominamy, że należy przestrzegać zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej polegającej między innymi na przestrzeganiu zakazu wypalania: - roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin, - ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych, Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej w przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności rolniczej niezgodnie z powyższymi zasadami, rolnicy mogą mieć wstrzymaną pomoc finansową (płatności ONW) na wspieranie działalności rolniczej.

inf. mł. bryg. Radosław Kilan

Dowódca JRG PSP Namysłów

 

 


Aktualności  10.07.2014                 

 

Gwałtowne ulewy i silne podmuchy wiatru

Z powodu gwałtownych opadów deszczu i silnych wiatrów, jakie miały miejsce w dniach 8 i 9 lipca 2014r., straż pożarna na terenie powiatu namysłowskiego interweniowała 30 razy. Najwięcej zdarzeń było na terenie gmin Domaszowice i Namysłów. Strażacy najczęściej wypompowywali wodę z zalanych piwnic i garaży oraz usuwali drzewa i konary z dróg. Na trasie Gręboszów - Domaszowice połamane drzewa zatarasowały drogę. W Strzelcach wiatr zerwał część dachu z budynku magazynowego. Od pioruna zapaliło się ściernisko w Smarchowicach Wielkich, a dzięki szybkiej interwencji uratowano przed pożarem 3ha pobliskiego pola ze zbożem na pniu. Skutki nawałnic były usuwane jeszcze 10 lipca. We wszystkich akcjach uczestniczyło 252 strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Namysłowie oraz z jednostek OSP.

inf. sporządził

st.kpt. Andrzej Prokop

 


Aktualności  08.07.2014                 

 

Szkolenie podstawowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Szkolenie podstawowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) przeprowadzone przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „STRAŻAK” w Turawie dla członków OSP województwa opolskiego.

W dniach od 06,07,08 i 20,21,22 czerwca 2014 roku zorganizowany został kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych województwa opolskiego w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie. Kurs został przeprowadzony zgodnie z rocznym planem szkolenia Związku OSP RP ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Głównym celem kursu było przygotowanie strażaków ochotników współpracujących z PSP i z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs zorganizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, który zakończył się egzaminem państwowym złożonym przez 31 kursantów z powiatu namysłowskiego w dniu 22 czerwca br.

Po sześciodniowym intensywnym szkoleniu wszyscy uczestnicy zostali dopuszczeni do egzaminu końcowego. Zgodnie z rozporządzeniem egzamin składał się części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na samodzielnym wypełnieniu testu składającego się z pytań różnych kategorii.

Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej wszyscy kursanci przystąpili do egzaminu praktycznego. Część praktyczna obejmowała wykonywanie przez każdą osobę zdającą czynności ratujących życie, resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z zastosowaniem także tlenoterapii i defibrylatorów. Następnie każdy uczestnik egzaminu w zespole wykonywał losowo wybrane zadania sprawdzające praktyczne umiejętności nabyte podczas kursu. Tę część egzaminu także zdała pomyślnie cała grupa. Członkowie Komisji zgodni byli co do wystawianych ocen, które odzwierciedlały wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności kursantów. Kurs zakończył się wręczeniem zaświadczeń o uzyskaniu tytułu ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uprawnienia są ważne przez okres 3 lat.

W imieniu wszystkich uczestników kursu, Zarządu Oddziału Powiatowego jak iw imieniu własnym składam serdeczne podziękowania kadrze Opolskiego Centrum Szkoleniowego z Panią Aleksandrą na czele, Kierowniczce Ośrodka Pani Zofii jak i całemu personelowi.

Prezes

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOZP RP w Namysłowie

Henryk Seruga

 


Aktualności  24.06.2014                 

 

Zawalenie się konstrukcji dachu w miejscowości Idzikowice

W dniu 24.06.2014 0k.godz.13.00 w miejscowości Idzikowice doszło do zawalenia konstrukcji dachu budynku gospodarczego, w którym przebywał mężczyzna. Do zdarzenia zadysponowano 4 zastępy jednostek ochrony p.poż. Po dotarciu do poszkodowanego stwierdzono uraz uda i miednicy po czym udzielono kpp. Podjęto decyzję o ewakuacji poszkodowanego przy pomocy SH-25 z zagrożonego budynku i przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Równocześnie podjęto decyzję o zadysponowaniu na miejsce zdarzenia śmigłowiec LPR celem transportu poszkodowanego do szpitalnego oddziału ratunkowego.

inf. sporządził

mł. bryg. Radosław Kilan

mł. asp. Sławomir Ciąglewicz

 


Aktualności  24.06.2014                 

 

Pożar zabudowań

W dniu 24.06.2014r ok.godz.18.45 dyżurny SKKP w Namysłowie otrzymał zgłoszenie na telefon alarmowy, o groźbie dokonania samospalenia mężczyzny. Do zdarzenia natychmiast zadysponowano dwa zastępy ratowniczo – gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej oraz równocześnie powiadomiono o w/w fakcie Policję. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar budynku gospodarczego i zastano poparzonego mężczyznę .Działania zastępów polegały na: udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, ugaszeniu budynku gospodarczego, przekazaniu poszkodowanego przybyłemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Po konsultacji dowódcy Państwowej Straży Pożarnej z koordynatorem medycznych działań ratowniczych podjęto decyzję o zadysponowaniu na miejsce zdarzenia śmigłowiec LPR, celem transportu poszkodowanego do szpitalnego oddziału ratunkowego. Czynności wyjaśniające w przedmiotowej sprawie prowadzi KPP w Namysłowie

inf. sporządził

mł. bryg. Radosław Kilan

mł. asp. Sławomir Ciąglewicz

 


Aktualności  29.05.2014                 

 

DZIEŃ STRAŻAKA

W dniu 29 maja 2014r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Program uroczystości obejmował na wstępie mszę św. w kościele parafialnym w Namysłowie.

Podczas części oficjalnej na placu Komendy w trakcie uroczystego apelu wręczono awanse, odznaczenia i wyróżnienia oraz złożono podziękowania strażakom za ich służbę.

Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” st. ogn. Roberta Świerczyńskiego, st. ogn. Andrzeja Wrzesińskiego, st. ogn. Roberta Worożańskiego. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Opolskiego nadało Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa kpt. Adrianowi Wilczyńskiemu i mł. ogn. Mariuszowi Honc. Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał st.asp. Piotr Jędrzejewski. Stopień starszego ogniomistrza otrzymał Radosław Banasiak, stopień młodszego ogniomistrza Marcin Makara, Mateusz Simlat i Krzysztof Raduchowski, stopień starszego sekcyjnego Bartłomiej Merkel, stopień starszego strażaka Agnieszka Szewczyk, Michał Zadora, Wojciech Jarmarczyk, Błażej Sutowicz i Błażej Szyporta.

W czasie uroczystości st. posterunkowy Przemysław Szapował i st. posterunkowy Mateusz Biczysko z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie otrzymali list pochwalny od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie za uratowanie dwóch osób podczas pożaru budynku, jaki miał miejsce w dniu 2 maja br. Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie mł. insp. Zbigniew Dychus otrzymał pismo zawierające informację, w jaki sposób policjanci przyczynili się do uratowania ludzi.

W uroczystości z okazji Dnia Strażaka udział wzięli: poczty sztandarowe OSP reprezentujące gminy z terenu powiatu namysłowskiego, Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu st. bryg. Jerzy Paluch, Starosta Namysłowski Julian Kruszyński, Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór, Wiceburmistrz Namysłowa Andrzej Galla, Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie - Jarosław Iwanyszczuk, wójtowie gmin Świerczów - Barbara Bednarz, Domaszowice - Zenon Kotarski, Wilków - Bogdan Zdyb, członkowie OSP, przedstawiciele zarządów oddziałów gminnych i powiatowego Związku OSP RP i inni goście oraz emeryci i strażacy tut. Komendy.

Dziesięcioletni Mateusz Semeres, który dzięki fundacji „Mam marzenie” cztery lata temu spełnił swoje marzenie spędzając dzień wśród strażaków, osobiście na placu apelowym złożył na ręce Komendanta życzenia strażakom.

 


Aktualności  21.05.2014                 

 

ĆWICZENIA INSPEKCYJNE JEDNOSTEK OSP

W dniu 21.05.2014r na terenie kompleksu leśnego w Starościnie - Leśnictwo Siemysłów zespół inspekcyjny KPPSP w Namysłowie przeprowadził inspekcję gotowości bojowej wybranych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu namysłowskiego: OSP Starościn, OSP Siemysłów, OSP Dąbrowa i OSP Fałkowice. Założeniem przeprowadzonej inspekcji było między innymi:

- sprawdzenie alarmowania zastępów Straży Pożarnych,

- gotowości operacyjnej ratowników i ich uprawnień kwalifikacyjnych obsługi sprzętu, a także aktualności badań lekarskich i ubezpieczenia,

- wyposażenia osobistego i środków ochrony indywidualnej,

- gotowość pojazdów i sprzętu łączności i ratowniczego.

Ponadto w ramach inspekcji, przeprowadzono ćwiczenia praktyczne polegające min: na realizacji działań ratowniczo – gaśniczych przy pożarze lasu w oparciu o właściwy dobór i optymalne wykorzystanie sprzętu zgodnie z zasadami taktyki, umiejętności zapewnienia ciągłości zaopatrzenia wodnego z okolicznych zbiorników wodnych, właściwego kierowania działaniami ratowniczymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a także sprawdzenia znajomości zasad prowadzenia korespondencji radiowej. W trakcie ćwiczeń inspekcyjnych zastępy OSP wykonywały również działania z zakresu ratownictwa medycznego.

Na zakończenie ćwiczeń zespół inspekcyjny dokonał podsumowania i omówienia zagadnień podlegających sprawdzeniu.

inf. sporządził

mł. bryg. Radosław Kilan

 


Aktualności  26.05.2014                 

 

PUCHAR PONOWNIE DLA STRAŻAKÓW

W dn. 19 maja 2014r na terenie Namysłowskiego Centrum Sportu i Rozrywki ,,ZORZA”, przy ul. Wały Jana III 5 odbył się na kręgielni międzyzakładowy już po raz drugi turniej w bowlingu o puchar ,,W służbie Namysłowa”. Organizatorem turnieju tradycyjnie byli właściciele namysłowskiego kompleksu rekreacyjno – gastronomicznego ZORZA. Najlepsi i bezkonkurencyjni jak w ubiegłym roku okazali się namysłowscy strażacy, reprezentujący Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w składzie: st. kpt. A. Prokop, mł. kpt. R. Matysik, asp. P. Rysa, mł. ogn. K. Raduchowski oraz mł. ogn. M. Makara. Kadra strażaków pokonała drużyny reprezentujące namysłowskie zakłady i instytucje, w tym miedzy innymi: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Nadleśnictwo Namysłów, a także inne namysłowskie firmy. Tak więc puchar przechodni na kolejny rok pozostanie ,,w rękach strażaków”.

inf. sporządził

mł. bryg. Radosław Kilan

 


Aktualności  08.05.2014                 

 

Nowy regulamin komory dymowej

W poniższych linkach zamieszczamy nowy regulamin komory dymowej wraz z załącznikami dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

[Rozmiar: 5011 bajtów]Regulamin komory dymowej dla OSP

[Rozmiar: 5011 bajtów]Załączniki nr 1 i 2 - Karta skierowania

[Rozmiar: 5011 bajtów]Załącznik nr 3 - Karta przebiegu testu

[Rozmiar: 5011 bajtów]Załącznik nr 4 - Zaświadczenie

 


Aktualności  05.05.2014                 

 

Pożar mieszkania na ul.Dubois

W dniu 2 maja tuż przed godziną 2 w nocy, dyżurny SKKP w Namysłowie otrzymał informację o pożarze mieszkania na I piętrze w kamienicy w Namysłowie przy ul. Dubois.

Po przybyciu zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono, że z okien mieszkań na I piętrze po obu stronach kamienicy i z okna klatki schodowej wychodzą języki ognia sięgające na zewnątrz budynku do okien wyższych kondygnacji. W oknach najwyższej kondygnacji stali ludzie wzywając pomocy. Klatka schodowa objęta pożarem na wysokości I piętra odcięła możliwość ewakuacji mieszkańcom wyższych kondygnacji.

Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej, patrol policji ewakuował z budynku 2 osoby. Strażacy w pierwszej kolejności przystąpili do gaszenia pożaru oraz rozstawili podnośnik SHD-25 na ulicy Dubois i od tej strony budynku ewakuowali 4 osoby, w tym 1 dziecko. Następnie ustawili podnośnik z drugiej strony budynku i ewakuowali 1 osobę. Osoby te zostały przewiezione przez policję do szpitala celem zbadania ogólnego stanu zdrowia. Jednocześnie po stłumieniu pożaru, strażacy przystąpili do przeszukiwania wszystkich pomieszczeń. Mieszkania otwierano m.in. za pomocą sprzętu burzącego. Strażacy odnaleźli w mieszkaniach 4 osoby nieprzytomne, które ewakuowali klatką schodową na zewnątrz budynku. Osobom tym udzielano kwalifikowanej pierwszej pomocy; dwie z nich wymagały resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Jedna osoba, mimo reanimacji, zmarła. Pozostałe 3 osoby zostały zabrane do szpitali karetkami pogotowia. W czasie akcji kilkakrotnie przeszukano mieszkania, aby wykluczyć obecność ludzi w budynku i nikogo nie znaleziono. Po opanowaniu pożaru, za pomocą kamery termowizyjnej sprawdzono kondygnacje budynku. Stwierdzono wysoką temperaturę w stropie pomiędzy I i II piętrem, dlatego piłą odcięto fragment podłogi i dogaszono tlące się elementy. Dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru prowadzi policja.

 


Aktualności  02.05.2014                 

 

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 2 maja 2014r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie strażacy oraz przybyli goście zainaugurowali Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

W uroczystości udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Łukasz Tusk, Pełnomocnik Wojewody Opolskiego Rafał Nowowiejski, sekretarz województwa Adam Maciąg, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła ,starosta namysłowski Julian Kruszyński, wicestarosta namysłowski Andrzej Spór, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i inni goście oraz strażacy tut. komendy.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to jedno z najmłodszych świąt państwowych i jest obchodzone w Polsce 2 maja. Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Wybór tej daty na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest przypadkowy, ma ona bowiem znaczenie historyczne. Właśnie 2 maja żołnierze polscy zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie Siegessäule w Berlinie, co de facto oznaczało zakończenie działań wojennych w Europie podczas II wojny światowej, która tak dotkliwie doświadczyła nasz kraj. Dodatkowo dzień ten poprzedza święto upamiętniające tak ważne wydarzenie, jakim było w 1791r. ogłoszenie Konstytucji 3 Maja. Co ciekawe, w okresie PRL-u właśnie 2 maja decyzją władz komunistycznych zdejmowano flagi państwowe, aby nie były widoczne w święto 3 maja, które w tamtym czasie zniesiono.

 


Aktualności  18.04.2014                 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

 


Aktualności  18.04.2014                 

 

BRĄZOWI MEDALIŚCI !

W dniu 16.04.2014r w hali KS ,,Gwardia” w Opolu rozegrany został finał halowego turnieju w piłce nożnej drużyn pięcioosobowych tzw. ,,strażackich piątek” o Puchar Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na rok 2014. Do finału w/w rozgrywek zakwalifikowały się cztery najlepsze drużyny z województwa opolskiego tj: KP PSP Prudnik, KP PSP Nysa, KP PSP Strzelce Opolskie, a wśród nich KP PSP Namysłów. Rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Namysłowie powołano reprezentację tut. kp w składzie:

- mł. bryg. Radosław Kilan,

- mł. kpt. Michał Kaczmarek,

- st. ogn. Andrzej Wrzesiński,

- st. sekc. Krzysztof Raduchowski (kpt.),

- st. sekc. Marcin Makara (br),

- sekc. Bartłomiej Merkel,

- st. str. Krystian Juzwiszyn,

- str. Wojciech Jarmarczyk,

- str. Błażej Szyporta,

Finałowy turniej rozegrano w systemie tzw. ,,każdy z każdym” 2 x 10 minut. Po bardzo zaciętych, wyrównanych, a jednocześnie stojących na bardzo wysokim poziomie meczach namysłowscy strażacy wywalczyli III miejsce, najwyższe jak do tej pory w historii w tego typu rozgrywek. Należy również podkreślić, że wśród pokonanych wcześniejszych faz turniejów kwalifikacyjnych nasza komenda pozostawiła silne reprezentacje wielu komend, w tym między innymi z Opola, z Brzegu mające w swych składach reprezentantów PSP z województwa, a nawet kraju.

Kolejność miejsc zakończonego turnieju finałowego wygląda następująco:

I miejsce – KP PSP Nysa,

II miejsce – KP PSP Prudnik,

III miejsce – KP PSP Namysłów,

IV miejsce – KP PSP Strzelce Opolskie,

Brązowi medaliści otrzymali z rąk nadbrygadiera Karola Stępnia – Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego okazały pamiątkowy puchar i dyplom. Na zakończenie reprezentacja udała się na skromny poczęstunek, gdzie dokonano podsumowania zakończonych i emocjonujących rozgrywek.

inf. mł. bryg. Radosław Kilan,

fot. str. Wojciech Jarmarczyk

 


Aktualności  15.04.2014                 

 

Awaria sieci gazowej

W dniu 11 kwietnia 2014r. w godzinach wieczornych na ul. Szkolnej w Namysłowie doszło do rozszczelnienia sieci gazowej znajdującej się pod nawierzchnią ulicy. Przeprowadzone pomiary wykazały obecność gazu ziemnego w pobliżu miejsca rozszczelnienia i w przyległym budynku mieszkalnym.

Ponieważ istniało zagrożenie wybuchem, ewakuowano 27 mieszkańców (w tym dwoje dzieci i jedną osobę niepełnosprawną) oraz zamknięto ul. Szkolną i zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ewakuowanym zapewniono tymczasowy nocleg i przejazd wynajętym autobusem. Zadysponowano także inne niezbędne służby. Po wykonaniu wykopu i dotarciu do sieci gazowej pracownicy zakładu gazowniczego usunęli awarię i mieszkańcy mogli powrócić do swoich domów.

W akcji, która trwała 5 godzin, udział wzięło 21 strażaków, 9 pracowników pogotowia gazowego, 6 funkcjonariuszy policji, oraz pracownicy pogotowia energetycznego i wodno-kanalizacyjnego.

 


Aktualności  11.04.2014

 

IV etap naboru do służby z wynikami końcowymi

Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie przedstawia w załączniku wyniki z IV etapu naboru do służby z wynikami końcowymi

[Rozmiar: 5011 bajtów]Wyniki z IV etapu naboru do służby z wynikami końcowymi

Informację zamieszczono również na stronie biuletynu informacji publicznej Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego - www.psp.opole.pl/bip/

 


Aktualności  10.04.2014                 

 

Wypadek cysterny na trasie Domaszowice - Siemysłów

W dniu 31.03.2014 r. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymało zgłoszenie o wypadku cysterny przewożącej olej napędowy do jakiego doszło na trasie Domaszowice - Siemysłów. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej stwierdzono, że samochód autocysterna znajdował się częściowo w rowie i na polu ornym na prawym boku. Kierującemu pojazdem, który opuścił go o własnych siłach, została udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna, a przybyły na miejsce zdarzenia zespół karetki pogotowia przewiózł go do szpitala celem wykonania dokładnych badań.  Ze względu na to, że samochód leżał na boku niezbędne było jego ciągłe stabilizowanie oraz przepompowanie oleju napędowego znajdującego się w baku samochodu. W celu postawienia bezpiecznie cysterny na koła przepompowano całą zawartości beczki, a następnie przy pomocy wielkogabarytowego dźwigu przeciągnięto pojazd bliżej jezdni. Dzięki zastosowaniu mat sorpcyjnych udało się zapobiec skażeniu gleby substancją ropopochodną.

 


Aktualności  09.04.2014

 

III etap naboru do służby

Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie przedstawia w załączniku wyniki z III etapu naboru do służby

[Rozmiar: 5011 bajtów]Wyniki z III etapu naboru do służby

Informację zamieszczono również na stronie biuletynu informacji publicznej Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego - www.psp.opole.pl/bip/

 


Aktualności  07.04.2014

 

II etap naboru do służby

Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie przedstawia w załączniku wyniki z II etapu naboru do służby

[Rozmiar: 5011 bajtów]Wyniki z II etapu naboru do służby

Informację zamieszczono również na stronie biuletynu informacji publicznej Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego - www.psp.opole.pl/bip/

 


Aktualności  03.04.2014

 

Wyniki 1 cz. II etap naboru do służby

Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie przedstawia w załaczniku wyniki z 1 cz. II etapu naboru do służby

[Rozmiar: 5011 bajtów]Wyniki z 1 cz. II etapu naboru do służby

Informację zamieszczono również na portalu informacyjnym Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego - www.psp.opole.pl

oraz na stronie biuletynu informacji publicznej - www.psp.opole.pl/bip/

 


Aktualności  31.03.2014

 

I etap naboru do służby

Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie przedstawia w załaczniku wyniki z I etapu naboru do służby

[Rozmiar: 5011 bajtów]Wyniki z I etapu naboru do służby

Informację zamieszczono również na portalu informacyjnym Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego - www.psp.opole.pl

oraz na stronie biuletynu informacji publicznej - www.psp.opole.pl/bip/

 


Aktualności  31.03.2014

 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

W dniu 28 marca 2014r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej zorganizowany został przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Namysłowie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie oraz Starostwo Powiatowe w Namysłowie, dzięki któremu uczestnicy zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. W grupie szkół podstawowych dwa czołowe miejsca zajęli Paweł Wójcik i Wiktoria Dąbek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu. W grupie szkół gimnazjalnych zwyciężyli Dominika Rapacz z Publicznego Gimnazjum w Świerczowie i Nikola Wojciech z Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju. W najstarszej grupie wiekowej - szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli: Dawid Seruga z Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie i Martyna Łaźniowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie. Osoby te będą reprezentowały powiat namysłowski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2014r. w Wołczyńskim Ośrodku Kultury.

Podczas podsumowania turnieju Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie st. bryg. Krzysztof Gacek zwrócił uwagę na zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz z wypalaniem traw i nieużytków. Każdego roku straż pożarna wyjeżdża do kilku tysięcy zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla. W czasie każdego sezonu grzewczego około 2 tysiące osób jest podtrutych czadem, a około 100 osób to ofiary śmiertelne. Dlatego też opiekunowie zwycięzców turnieju otrzymali czujki tlenku węgla zakupione przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie. Komendant przypomniał również, iż wypalanie traw i nieużytków jest zabronione, co wynika m.in. z ustawy o ochronie przyrody i kodeksu wykroczeń. Od początku roku na terenie Polski zanotowano ponad 29 tysięcy pożarów suchych traw i nieużytków, podczas których zginęli także ludzie. Ten kto wypala trawy lub inną roślinność popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny !

st. kpt. Andrzej Prokop

 


Aktualności  17.03.2014

 

Nabór do służby w KP PSP w Namysłowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty, docelowo starszy ratownik-kierowca, w zmianowym rozkładzie czasu służby w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej.

Szczegóły w załączeniu.

[Rozmiar: 5011 bajtów]Nabór do służby

[Rozmiar: 5011 bajtów]Zał. nr. 1 - oświadczenia

[Rozmiar: 5011 bajtów]Zał. nr.2 zaświadczenie lekarskie

[Rozmiar: 5011 bajtów]Zał. nr.3 Zasady przeprowadzania testów sprawnościowo-wydolnościowych

 


Aktualności  18.03.2014

 

Silne wiatry

W dniu 15 marca 2014r. w wyniku silnych wiatrów, straż pożarna na terenie powiatu namysłowskiego interweniowała 10 razy.

W miejscowości Siemysłów ułamany konar drzewa spadł na drogę powiatową. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do takiego samego zdarzenia doszło na drodze powiatowej pomiędzy Starościnem, a Dąbrową. W miejscowości Żaba powalone zablokowało przejazd na drodze powiatowej. W Namysłowie przy ul. Kraszewskiego powalone drzewo zerwało linię energetyczną ii również zablokowało drogę. W tym zdarzeniu udział brało również pogotowie energetyczne. W miejscowości Biestrzykowice duży konar drzewa tarasował z kolei drogę wojewódzką Namysłów - Opole. Taka sama sytuacja miała miejsce w Kamiennej, gdzie konar zablokował drogę krajową. W Wojciechowie w gminie Wilków wiatr zerwał około 50m2 dachu stodoły, a spadająca blacha wraz z elementami konstrukcji dachu uszkodziła lampę oświetleniową na słupie energetycznym, linię telefoniczną, słup telefoniczny i ścianę budynku gospodarczego. Do tego zdarzenia przybył wójt gminy Wilków Bogdan Zdyb, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim oraz pogotowie energetyczne. W Biestrzykowicach wiatr przewrócił komin wraz z gniazdem bocianim i uszkodził dach budynku gospodarczego. Do tego zdarzenia przybyła wójt gminy Świerczów Barbara Bednarz. W Siemysłowie z kolei wiatr zerwał opierzenie budynku gospodarczego. W Namysłowie przy ul. Dubois strażacy usunęli zwisającą nad ulicą deskę opierzenia budynku.

We wszystkich akcjach uczestniczyło 65 strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Namysłowie oraz z jednostek OSP.

st. kpt. Andrzej Prokop

 


Aktualności  17.03.2014

 

112 pożarów suchych traw w powiecie namysłowskim

W okresie od 1 stycznia do 15 marca 2014r. na terenie powiatu namysłowskiego powstało 112 pożarów. Strażacy nie mają wątpliwości, że wszystkie były spowodowane działaniem człowieka. Na tle województwa opolskiego nasz powiat w tej niechlubnej statystyce jest na pierwszym miejscu w ilości zdarzeń na tysiąc mieszkańców !

st. kpt. Andrzej Prokop

 


Aktualności  17.03.2014

 

Odprawa roczna w KP PSP w Namysłowie

W dniu 27 lutego 2014r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbyła się narada roczna funkcjonariuszy namysłowskiej straży pożarnej, w czasie której podsumowano miniony rok.

W 2014r. zanotowano 519 zdarzeń, w tym 192 pożary, 301 miejscowych zagrożeń i 26 alarmów fałszywych. Najwięcej zdarzeń było na terenie gminy Namysłów – 291, na terenie gminy Domaszowice 67, Świerczów 54, Wilków 54 oraz Pokój 53. Straty podczas wszystkich zdarzeń oszacowano na 1.896.300zł, a wartość (szacunkowa) uratowanego mienia wyniosła około 18.224.000zł. W wyniku zaistniałych pożarów wypadków drogowych i innych zdarzeń 94 osoby zostały ranne, a 10 osób to ofiary śmiertelne.

Podczas narady przedstawiono charakterystykę zagrożeń w powiecie, stan wyposażenia sprzętowego oraz organizację i funkcjonowanie operacyjne jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono problemy nurtujące jednostki straży pożarnych, tak ochotnicze jak i Państwowej Straży Pożarnej oraz szukano sposobów ich rozwiązania. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia trującym tlenkiem węgla, na problemy związane z wiosennym wypalaniem traw i starzejącym się taborem samochodowym służącym do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Ponadto przedstawiono zamierzenia i plany działań na bieżący rok. Opolski Komendant Wojewódzki nadbryg. Karol Stępień podziękował namysłowskim strażakom za miniony trudny rok, w którym brakowało środków na ochronę przeciwpożarową, a mimo to strażacy zapewnili wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego w całym województwie, w tym na terenie powiatu namysłowskiego. Podziękowania oraz deklarację stałego wsparcia dla strażaków złożył również Starosta Namysłowski Julian Kruszyński.

W naradzie udział wzięli także Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór, Wiceburmistrz Andrzej Galla, wójtowie gmin Domaszowice Zenon Kotarski, Wilków Bogdan Zdyb, Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie mł. insp. Zbigniew Dychus, nadleśniczy Nadleśnictwa Namysłów Jacek Podoski.

st. kpt. Andrzej Prokop

 


Aktualności  17.03.2014                 

 

Pożary traw i nieużytków

Przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Ponadto koszty takich akcji ponosimy my sami jako społeczeństwo. Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do miejsc występowania pożarów nieużytków jest zazwyczaj utrudniony, bardzo często dochodzi do uszkodzenia pojazdów gaśniczych.

Czytaj więcej...

 


Aktualności  12.03.2014                 

 

AWANS DO FINAŁU ZAPEWNIONY !

Zgodnie z otrzymanym poleceniem Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu w sprawie organizacji rozgrywek o Puchar Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na rok 2014 w halowej piłce nożnej drużyn pięcioosobowych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie została wyznaczona na gospodarza turnieju - rundy półfinałowej grupy ,,A”.

W dniu 12.03.2014r dzięki uprzejmości dyrekcji na sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie rozegrano turniej, w którym drużyny rozgrywały turniej w tzw. systemie ,,każdy z każdym” 2 x 10 minut. Po bardzo zaciętej i wyrównanej rywalizacji sportowej do półfinału awansowały dwie najlepsze drużyny, uwzględniając zdobyte punkty i bramki, i tak kolejność miejsc i zakończonych zawodów przedstawia się następująco:

I miejsce – KP PSP Prudnik,

II miejsce – KP PSP Namysłów,

III miejsce – KP PSP Olesno,

IV miejsce – KM PSP Opole,

Reasumując zgodnie z ustalonym regulaminem do rundy finałowej w/w rozgrywek jakie odbędą się w najbliższym czasie na obiektach opolskiej ,,Gwardii” zakwalifikowały się:

z miejsca I - KP PSP Prudnik,

z miejsca II – KP PSP Namysłów.

Ps. Kierownictwo tut. komendy składa serdeczne podziękowania dyrekcji szkoły Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz władzom Gminy Świerczów, za udostępnienie przepięknego obiektu sportowego, a także Panu mgr Andrzejowi Piwowarczykowi za sędziowanie i pomoc w organizacji w/w turnieju.

inf. mł. bryg. Radosław Kilan


Aktualności  01.03.2014                 

 

II TURNIEJ PIŁKARSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniu 01.03.2014r na terenie sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Namysłowie, zorganizowany już po raz drugi został TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH O PUCHAR STAROSTY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO. W turnieju uczestniczyły cztery drużyny reprezentujące formacje mundurowe, a mianowicie: reprezentacja Policji - Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, reprezentacja Wojska Polskiego - Jednostka Wojskowa w Jastrzębiu Śl., reprezentacja ZOSPRP – Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie oraz reprezentacja Państwowej Straży Pożarnej – Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie.

Należy podkreślić, że reprezentant ZOSPRP - jednostka OSP w Wilkowie została wyłoniona jako zwycięzca zawodów szczebla gminnego rozgrywek gminnych w Wilkowie, a także turnieju powiatowego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Namysłowie jaki miał miejsce w dniu 22.02 br. Turniej rozgrywany był w systemie ,,każdy z każdym”, 2 x 10 min. W wyniku zaciętej rywalizacji każdego z rozgrywanych meczy, końcowa klasyfikacja II - go Turnieju Piłki Halowej Służb Mundurowych, przedstawiała się następująco:

I MIEJSCE - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie,

II MIEJSCE - Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie,

III MIEJSCE - Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,

IV MIEJSCE - Jednostka Wojskowa w Jastrzębiu Śl.

Zdobywcą największej ilości bramek w turnieju - ,,królem strzelców”, został st. sekc. Krzysztof Raduchowski na co dzień strażak Komendy Powiatowej PSP w Namysłowie. Wyłoniono również najlepszego bramkarza zawodów, którym ponownie jak w ubiegłym roku jednomyślnie został zawodnik Jednostki Wojskowej w Jastrzębiu Ś. – Pan Czesław Moskal. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki.

Zwycięzca turnieju otrzymał okazały Puchar Pana Starosty Powiatu. Zgromadzona na turnieju publiczność, jak również przybyli goście oraz licznie grono przedstawicieli samorządu terytorialnego, kierownictwa służb mundurowych, którzy gorąco oklaskiwali zmagania i zaangażowanie zawodników.

Do zobaczenia za rok !

Inf. mł. bryg. Radosław Kilan

Ps. Organizatorzy turnieju składają serdeczne podziękowania dyrekcji LO w Namysłowie za użyczenie obiektów, pomoc w organizacji zawodów.


Aktualności  22.02.2014                 

 

II Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Namysłowie

W dniu 22.02.2014 roku w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie odbył się finał II Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Namysłowie. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Namysłowie . Głównym sponsorem imprezy był Bank Spółdzielczy w Namysłowie.

Turniej powiatowy poprzedzony został rozegraniem turniejów drużyn OSP w 5 gminach powiatu namysłowskiego. W wyniku przeprowadzonych eliminacji gminnych uczestnikami turnieju powiatowego byli: OSP Pokój z gminy Pokój, OSP Miejsce z Gminy Świerczów, OSP Wielołęka z gminy Domaszowice, OSP Wilków z Gminy Wilków i zwycięzca z gminy Namysłów- OSP Mikowice. Mecze były rozegrane systemem „każdy z każdym”.

Klasyfikacja końcowa zmagań przedstawia się następująco:

I miejsce -OSP Wilków

II miejsce -OSP Pokój

III miejsce -OSP Mikowice

IV miejsce -OSP Wielołęka

V miejsce -OSP Miejsce

Po zakończeniu turnieju wręczono puchary dla trzech najlepszych drużyn oraz dyplomy dla wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach. W klasyfikacji na najlepszego strzelca turnieju symboliczną statuetkę otrzymał dh Wojciech Pyrzyk z OSP Wilków, najlepszym bramkarzem turnieju został dh Tomasz Bitner z OSP Pokój. Zmagania zawodników przebiegały w spokojnej, sportowej atmosferze za co jako organizatorzy bardzo dziękujemy.

Zwycięzca turnieju-OSP Wilków będzie reprezentować Ochotnicze Straże Pożarne w II Turnieju Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych Powiatu Namysłowskiego, który odbędzie się dnia 1 marca br. w tej samej hali.

Serdecznie zapraszamy.

Henryk Seruga


Aktualności  03.03.2014                 

 

Nowy wzór karty skierowania na komorę dymową dla jednostek OSP

W poniższym linku zamieszczamy nowy wzór karty skierowania na komorę dymową dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

[Rozmiar: 5011 bajtów]Karta skierowania na komorę dymową dla OSP

[Rozmiar: 5011 bajtów]Wytyczne OKW w sprawie ćwiczeń w komorze dymowej. 1 str

[Rozmiar: 5011 bajtów]Wytyczne OKW w sprawie ćwiczeń w komorze dymowej. 2 str

 


Aktualności  19.02.2014                 

 

Pożar budynku produkcyjno-handlowego w Kamiennej

W dniu 19.02.2014r. w miejscowości Kamienna doszło do zapalenia się podbitki zewnętrznej w budynku produkcyjno-handlowym. Po dojeździe zastępów straży pożarnej z pod dachu wydobywał się dym. Okazało się, że pożarem objęta została również elewacja styropianowa zewnętrzna budynku co wymusiło jej usunięcie w nadpalonej części. Niezbędne było również dostanie się na poddasze nieużytkowe. W związku z tym w jednym z pomieszczeń wykonano otwór w suficie. Silnie zadymione poddasze oddymiono usuwając część dachu pokrytego blacho-dachówką. W akcji brały udział 4 zastępy straży pożarnej oraz policja. Żadnej osobie przebywającej w budynku nic się nie stało.


Aktualności  12.02.2014                 

 

Tygodniowe plany zajęć na szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

W poniższych linkach zamieszczamy tygodniowe plany zajęć na szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

 

[Rozmiar: 5011 bajtów]Tygodniowy rozkład zajęć - Tydzień I

[Rozmiar: 5011 bajtów]Tygodniowy rozkład zajęć - Tydzień II

[Rozmiar: 5011 bajtów]Tygodniowy rozkład zajęć - Tydzień III

[Rozmiar: 5011 bajtów]Tygodniowy rozkład zajęć - Tydzień IV


Aktualności  06.02.2014                 

 

Pożar sadzy w kominie w miejscowości Objazda

zdj.archiwalne

W dniu 06.02. 2014r. tuż przed godz. 19 doszło do zapalenia się sadzy w kominie budynku mieszkalnego w miejscowości Objazda. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej niezbędne okazało się użycie podnośnika w celu założenia sita kominowego na szczycie komina. Ugaszenie pożaru utrudniała zalegająca sadza na ściankach przewodu kominowego. Przez cały czas trwania akcji sytuacja monitorowana była przy użyciu wykrywacza wielogazowego oraz kamery termowizyjnej. To już kolejny przypadek pożaru sadzy w kominie w tym roku na terenie naszego powiatu dlatego alarmujemy aby dla własnego bezpieczeństwa sprawdzić stan przewodów kominowych we własnych domach.

 


Aktualności  06.02.2014                 

 

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

W dniach od 07.02.2014r. do 16.03.2014r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbędzie się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP realizowane jednoetapowo. Celem szkolenia będzie przygotowanie strażaków OSP z powiatu namysłowskiego do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań w tym nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania czynności w ramach zastępu podczas akcji ratowniczo – gaśniczych.

 


Aktualności  06.02.2014                 

 

Karty ratownicze

Czas to jeden z najważniejszych elementów powodzenia akcji ratowniczej. Bardzo ważna jest tzw. „złota godzina”, czyli czas od wystąpienia wypadku do odwiezienia poszkodowanego do szpitalnego oddziału ratunkowego. W obliczu wypadku, gdy zagrożone jest życie ludzkie, liczy się każda sekunda i dlatego 8 stycznia 2014 r. komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś oraz prezes Związku Dealerów Samochodów Marek Konieczny podpisali list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań ratowniczych.

Czytaj więcej ..

Źródło : Portal Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego.